W 1989 roku, 26 spośród 27 pilotów portu gdyńskiego postanowiło utworzyć niezależną od Zarządu Portu Gdynia firmę, której udziałowcami byliby tylko piloci. Przedsięwzięcie to, nowatorskie w skali kraju, zakończyło się powodzeniem i z dniem 1 października 1989 r. rozpoczęliśmy działalność na własny rachunek od przysłowiowego zera.

Zmuszeni niepohamowanym wzrostem cen transportu pilotów na statki, już w 1990 roku zakupiliśmy pierwszy kuter pilotowy (PILOT-4). Pilotówka ta, zwana przez jej załogę "Babcią", pomimo podeszłego wieku dzielnie służyła nam przez osiem lat. Obecnie, podarowana harcerzom, służy szkoleniu młodych wilków morskich w Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni.

Kolejna nasza pilotówka PILOT-5 została zbudowana w 1991 r. w Norwegii, a ostatni nabytek kuter pilotowy PILOT-3, mogący pływać również w warunkach lodowych, został zbudowany w 1998 r. w Finlandii.

Piloci, fachowcy o najwyższych kwalifikacjach morskich, których ukoronowaniem kariery jest właśnie zawód pilota, stale aktualizują swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, konferencjach a także poprzez członkowstwo w międzynarodowych organizacjach pilotowych (IMPA, EMPA).

Rozwijamy wewnętrzną organizację firmy, wprowadzając coraz doskonalsze procedury i sytemy informatyczne, doskonaląc organizację pracy. W roku 2001, dbając o podwyższanie standardu świadczonych usług pilotowych, a także zadowolenie naszych kontrahentów i partnerów, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.

Projekt i wykonanie: Usługi informatyczne Lina.pl